พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สงกรานต์ชุมชนบ้านนาเก่า จ.ชลบุรี

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 23:56 น.

Views

ชุมชนบ้านนาเก่าแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงาน "ร่วมสามัคคี วิถีขนมไทย" ครั้งที่ 3 ไปพร้อมกับการจัดงานวันสงกรานต์ของชาวชุมชน เพื่ออนุรักษ์การทำขนมไทย ที่ยังคงใช้วิธีแบบโบราณในการทำ เช่น ขนมลูกชุบ ขนมเต่า ขนมตาล ขนมข้าวเม่า ข้าวตอก และข้าวหลาม เป็นต้น รายได้จากการขายขนมไทย ทุกบาทจะนำไปบริจาคให้วัดบ้านนา เพื่อร่วมทำบุญกุศลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย