ตรวจเข้ม สกัดยาเสพติด จ.มุกดาหาร

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 23:56 น.

Views

หลังหมดเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางสายหลักและสายรอง เพื่อบังคับใช้กฎจราจรลดอุบัติเหตุ และเน้นการตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ที่อาจมีการลักลอบขนเข้ามาในตัวเมืองชั้นใน

ส่วนทหารพราน เน้นการตรวจเข้มตลอดแนวริมฝั่งโขงและช่องทางธรรมชาติใน 22 จุด ตั้งแต่อำเภอเมือง หว้านใหญ่ และดอนตาล รวมระยะทางทางกว่า 75 กิโลเมตร