งาน มหาสงกรานต์ริมน้ำ จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 22:17 น.

Views

งานมหาสงกรานต์ริมน้ำ 3 อำเภอ เที่ยว ชม ชิม ช๊อป ระหว่างอำเภอบางคนที อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีนักท่องเที่ยวเข้าชมกันตลอดทั้งวัน และสนุกสนานไปกับการแข่งเรือหลายประเภท พร้อมชิมอาหารฝีมือแม่ครัว ที่ใช้กรรมวิธีการผลิตตามสูตรดั้งเดิม ด้วยแบบฉบับวิถีไทย ตามรูปแบบ "ปรองดอง สมานฉันท์" ของชาวบ้านจาก 2 จังหวัด