พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้โดยสารรถไฟเริ่มมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

รายงานสดจากสถานีรถไฟหัวลำโพง : วันนี้เป็นวันหยุดสงกรานต์วันสุดท้าย ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนากันอย่างต่อเนื่อง...