พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คนเดินทางกลับ เส้นทางภาคเหนือต้องเปิดช่องทางพิเศษ

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

ที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง ประชาชน และผู้ใช้แรงงาน ต่างไปรอขึ้นรถโดยสาร เพื่อเดินทางกลับไปทำงาน ในกรุงเทพมหานคร หลังจากกลับไปเยี่ยมญาติ และท่องเที่ยวกับครอบครัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีการจัดรถโดยสาร 80 เที่ยวต่อวัน พร้อมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถโดยสาร ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จังหวัดนครสวรรค์ เปิดช่องทางพิเศษ ในช่วงก่อนถึงจุดทางแยกเส้นทางเข้าตัวเมือง และเส้นทางสายเลี่ยงเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มช่องจราจรขาล่อง เป็น 3 ช่องทาง เพื่อเร่งระบายรถ และป้องกันปัญหารถสะสมส่วนในเขตตัวเมือง ตำรวจจราจรจะใช้วิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนระบบอัตโนมัติ แต่คาดว่าในช่วงเที่ยงวันไปจนถึงช่วงเที่ยงคืน การจราจรจะหนาแน่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณรถจากภาคเหนือตอนบนลงไปถึง

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและกลุ่มผู้สูงอายุต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดพื้นเมือง นำอาหารไปทำบุญที่วัดหลายแห่ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในช่วงวันพญาวัน ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ทางด้านประธานวัฒนธรรม จังหวัดตาก ระบุว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ ควรนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิตชนเผ่า นำเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีคุณค่า จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นำรายได้มายังท้องถิ่นและชุมชน