ต้นแบบชุมชนสร้างสุขภาคใต้

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

โมเดลตำบลสุขภาวะ เริ่มจากรอยยิ้มของเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของพื้นที่เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่ครูได้ฝึกให้เด็กคิดเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล เด็กได้ลงมือทำ รู้จักคิด และกล้าแสดงออก

ขณะที่มัสยิดประจำตำบล เป็นศูนย์รวมจิตใจ ยึดเหนี่ยว สร้างความมั่นคงทางจิตใจให้คนในท้องถิ่นคิดดี ทำดีเพื่อสังคม

สำหรับ มหกรรมสร้างสุขภาคใต้ รวบรวมนวัตกรรมการขับเคลื่อนงานสุขภาวะ พัฒนาชีวิต สุขภาพ การท่องเที่ยว การศึกษา สร้างอาชีพใหม่ ให้ชาวบ้าน รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภายในงานมีหลากหลายผลงาน ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์และงานบริการ ที่ภาคีเครือข่ายสุขภาวะของ สสส.เข้าไปสนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้