สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

รายงานสดจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ : ขณะนี้รถโดยสารจากต่างจังหวัดที่ออกเดินทางมาในช่วงสายๆ ของวันได้ทยอยเข้ามาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแล้ว ทำให้บรรยากาศโดยรอบกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ช่วงเช้าทยอยมาแล้วชุดแรก ขณะที่การจราจรโดยรอบยังคล่องตัว