การจราจรบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองเริ่มแออัด

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

รายงานสดจากท่าอากาศยานดอนเมือง : ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองขณะนี้เริ่มเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางกลับมาจากท่องเที่ยววันหยุดสงกรานต์วันสุดท้าย และส่งผลให้การจราจรด้านหน้าท่าอากาศยานฯ เริ่มที่จะแออัดมากขึ้น...