พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนบางส่วนยังคงท่องเที่ยววันหยุดสุดท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ที่หาดดอกเกด แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังภายในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เนืองแน่นด้วยประชาชนพาบุตรหลานไปเล่นน้ำคลายร้อน เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการเครื่องเล่นทางน้ำที่ผู้ประกอบการนำมาให้บริการ และนั่งพักผ่อนรับประทานอาหาร นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว บอกว่า วันนี้เป็นควันหลงวันสงกรานต์ ยังมีประชาชนมาเล่นน้ำ ซึ่งช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำที่หาดดอกเกด ไม่ต่ำกว่า 50,000 คน ทำให้มีเงินสะพัด 10 ล้านบาท

เช่นเดียวกับที่หาดมโนภิรมย์และแก่งกระเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะพักผ่อนรับประทานอาหารและเล่นน้ำคลายร้อน ที่ชายหาดริมแม่น้ำโขง ท่ามกลางอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ซึ่งปีนี้มีเงินสะพัดทั้ง 2 แห่ง ในช่วงสงกรานต์ มากกว่าปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 30 หรือมากกว่า 40 ล้านบาท

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนหนีอากาศร้อนอบอ้าวไปเล่นน้ำคลายร้อนกันที่ปากอุโมงค์ส่งน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพราะมีน้ำใสไหลเย็นปล่อยออกมาจากเขื่อน หลายคนนำห่วงยางลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าอาหาร เครื่องดื่มมาจำหน่าย และเปิดให้เช่าห่วงยางพร้อมอุปกรณ์เล่นน้ำ สร้างรายได้ช่วงนี้เป็นอย่างดี ซึ่งปีนี้เปิดให้เล่นน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 เมษายนเท่านั้น

และที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เนืองแน่นด้วยประชาชน นักท่องเที่ยว ได้แวะพาครอบครัวไปพักผ่อนและรับประทานอาหาร บางคนลงเล่นน้ำคลายร้อน ทำให้ผู้ประกอบการให้เช่าเสื้อชูชีพและห่วงยาง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงรถติดจากการเล่นสงกรานต์ที่หาดบางแสน และพัทยา