พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เร่งสร้างความน่าเชื่อถืออัญมณีไทย

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ “Buy With Confidence” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายใน 5 ปี โดยผู้ประกอบการที่มีคุณภาพจะได้รับใบรับรองคุณภาพจากสถาบัน ขณะเดียวกันหน่วยงานอื่นๆ ตรวจสอบในกลุ่มสินค้าเหล่านี้อย่างรัดกุม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนที่ซื้อสินค้ากลุ่มนี้เป็นหลัก

ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะสามารถซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ โดยดูจากสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ “BWC” ซึ่งจะติดอยู่หน้าร้านค้า รวมทั้งมี QR Code ให้สแกนเพื่อดูรายละเอียดของร้านค้า ตลอดจนรายละเอียดคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันอัญมณีฯ รวมทั้งผู้ซื้อยังสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้าได้อีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจ และรับประกันคุณภาพ