พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 18:22 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
พิธีกร : พรรณรังสี ผ่องใส
แขกรับเชิญ : ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้บังคับการค่ายชุมนุมลูกเสือ จชต.

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 เมย 61 ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน พรรณรังสี ผ่องใส ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้บังคับการค่ายชุมนุมลูกเสือ จชต