สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 20:00 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา