พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สงกรานต์ถนนข้าวหมูแดง จ.นครปฐม

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 01:01 น.

Views

ส่งท้ายงานสงกรานต์ "ถนนข้าวหมูแดง" ที่จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นที่ถนนราชดำเนิน หรือถนนต้นสน ปิดเส้นทางตั้งแต่ประตูองค์พระปฐมเจดีย์ ด้านทิศตะวันตก ไปจนถึงวงเวียนน้ำพุ ทางเข้าพระราชวังสนามจันทร์ ระยะทางกว่า  2 กิโลเมตร ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 ผู้ว่าราชการจังหวัด ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าวันละ 20,000 คน