พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สิ้นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย สิริรวมอายุ 89 ปี ด้วยภาวะเลือกออกในสมอง

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 12:09 น.

Views

คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ใจความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาอาการอาพาธ รายงานว่า พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อายุ 89 พรรษา 70 ได้มรณภาพแล้ว เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 15.18 น เนื่องจากเลือดออกในสมอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเคลื่อนสรีระสังขารออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สู่วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในเวลา 17.00 น.

Tag : เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร