พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ใกล้สรุปผลสอบรถดูดฝุ่นจอดทิ้ง จ.ตาก ตอนที่ 1

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข  7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง วันนี้ขยายผลร่วมกับป.ป.ช.จังหวัดตาก ตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่น วงเงินกว่า 90 ล้านบาท

นายเมธี พีรยพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังเจ้า ชี้แจง ได้รับรถดูดฝุ่นจากทางจังหวัดตั้งแต่ปี 2552 รวม 6 คัน วงเงินเกือบ 6,000,000 บาท คือ ขนาดใหญ่ ราคาสูงถึง 3,800,000 บาท จำนวน 1 คัน ขนาดกลาง 850,000 บาท 2 คันและขนาดเล็ก 150,000บาท 3 คัน แต่เมื่อใช้งานจริงกลับไม่ได้ผล เก็บกวาดไม่สะอาดต้องมีคนทำงานซ้ำซ้อนจึงใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง ช่วงแรกที่พบความชำรุดแจ้งท้องถิ่นจังหวัดประสานเอกชนมาซ่อมแซม แต่เมื่อพ้นระยะประกันคุณภาพงาน 2 ปี จึงมีสภาพอย่างที่เห็น เหตุไม่มีอะไหล่เปลี่ยน

ทั้งนี้ได้ทำเรื่องขอส่งคืนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 แต่จังหวัดไม่มีที่เก็บรักษา สุดท้ายยังจอดทิ้งไว้ที่เทศบาล

เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ นายสมนึก คุ้มยิ้ม นายก อบต.แม่ท้อ ซึ่งมารับตำแหน่งหลังจากได้รับมอบครุภัณฑ์นี้แล้ว 

ป.ป.ช.ขยายผลโครงการนี้ พบข้อสังเกตในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง 6 รายมารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง

คอลัมน์หมายเลข 7 เคยลงพื้นที่สะท้อนปัญหานี้ตั้งแต่ปี 2556 และกลับไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้งปี 2558 พบว่ารถดูดฝุ่นยังคงจอดทิ้งไว้ เช่น ที่เทศบาลตำบลบ้านตาก เทศบาลตำบลท่าสายลวด และ อบต.ป่ามะม่วง ผู้บริหาร บอกเป็นเสียง

เดียวกันว่าไม่ได้ขอรับการสนับสนุนรถดูดฝุ่น อีกทั้งไม่มีประสิทธิภาพจึงจอดทิ้งไว้อย่างที่เห็น ล่าสุดจังหวัดมีแนวคิดที่จะซ่อมแซม โดยท้องถิ่นต้องออกค่าใช้จ่าย จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ติดตามในวันพรุ่งนี้

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7