พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปธ.ป.ป.ช. ชี้มีอำนาจสอบเอาผิดพระเถระชั้นผู้ใหญ่ กรณีทุจริตเงินทอนวัดได้

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 13:39 น.

Views

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ ระบุว่า ป.ป.ช.มีอำนาจในการตรวจสอบบุคคลทั้ง รัฐ พระ และเอกชน ที่เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริต ซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวการหลักในการทุจริต  และมีบุคคลใดเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ก็เข้าข่ายที่ ป.ป.ช.จะมีอำนาจในการตรวจสอบได้ โดยกรณีข้อกล่าวหาทุจริตเงินทอนวัด ที่มีพระชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั้น ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของสำนักไต่สวนภาครัฐ 1 ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการตรวจสอบแล้ว หากมีข้อมูลเพียงพอ ก็สามารถตั้งอนุกรรมการไต่สวนได้

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.วันนี้ จะซักถามรายละเอียด กรณีข้อกล่าวหาดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะกำชับกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเกี่ยวข้องกับพระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอำนาจในพิจารณาว่า ข้อมูลที่ยื่นมาเพียงพอต่อการไต่สวนหรือไม่ โดยหากยังไม่สมบูรณ์ ก็สามารถสั่งให้ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

Tag : ป.ป.ช. ทุจริตเงินทอบวัด พระเถระชั้นผู้ใหญ่