พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปลอดประสพ ถูกสั่งจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ปรับอีก 1.4 ล้าน

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 13:44 น.

Views

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 73 ปี อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดีเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 12 พฤศจิกายน 2554 จำเลยใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ ให้ระงับการมอบหมายงานในหน้าที่ที่ให้เลื่อนและแต่งตั้งโจทก์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก หรือ นักวิชาการป่าไม้ ระดับ 9

โดยศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาแก้ จากเดิมที่ศาลชั้นต้นให้รอลงอาญา 2 ปีและปรับ 20,000 บาท เป็นให้จำคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา และยังคงให้ชดใช้ค่าเสียหายโจทก์ด้วย 1.4 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ นายปลอดประสพ จำเลย อยู่ระหว่างรอยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดีชั้นฎีกา

Tag : ปลอดประสพ วิฑูรย์ อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ