พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บขส .เปิดเผยยอดผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

บริษัทขนส่ง หรือ บขส. เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้มีประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสาร บขส. และรถร่วมบริการ เข้าสู่กรุงเทพฯ หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์จำนวนกว่า  150,000 คน สูงกว่าที่คาดไว้ 17 %

โดยสรุปยอดรวมจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งการเดินทางเข้าและออกจากกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น กว่า  1,800,000 คน สูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ถึง 6.7 %

ด้านการถไฟแห่งประเทศไทย ได้รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา มีรวมทั้งสิ้น 729,270 คน เป็นผู้โดยสารขาออก 367,417 คน ผู้โดยสารขาเข้า 335,889 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถเสริม 35,964 คน

ส่วนการเดินทางด้วยเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนทั้งสินกว่า  819,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 9.5 % โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศเกือบ 500,000 คน หรือ 61 % ของผู้โดยสารทั้งหมด ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีจำนวน 320,000 คน หรือ39 % ของผู้โดยสารทั้งหมด