สรุปตัวเลขอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์รวม 7 วัน เสียชีวิต 418 คน

วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

โดยตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 3,724  ครั้ง ผู้เสียชีวิต 418 คน และผู้บาดเจ็บ 3,897 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครราชสีมา 20 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีที่แล้ว สาเหตุหลัก คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด และจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุด

สำหรับมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ของ คสช.ในปีนี้ ได้ยึดรถทั้งสิ้น 16,288 คัน แบ่งเป็นจักรยานยนต์ 11,768 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ 4,520 คัน ซึ่งเป็นการยึดรถเพิ่มขึ้นคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และยึดใบขับขี่รวม 31,977 ใบ ส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมีทั้งหมด 310,299 คน

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประสานทุกจังหวัดเร่งรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี วางกลไกบริหารจัดการควบคุมปัจจัยเสี่ยง รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด หลังพบว่าตัวเลขอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตมากกว่าปีที่แล้ว