“พระธรรมกิตติเมธี”ชี้กรณีเงินทอนวัดอาจสร้างความขัดแย้ง

วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 17:17 น.

Views

พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เจ้าคณะภาค 16 17 18 และประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า วันนี้ไม่ได้นัดสื่อมวลชนมาแถลงข่าวกรณีพระเถระผู้ใหญ่ถูกกล่าวหาว่า พัวพันขบวนการทุจริตเงินทอนวัด ตามที่กระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้ เพราะตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และไม่ได้เกี่ยวข้องงบประมาณ
ส่วนการดำเนินคดีกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่จะ ถูกต้องหรือไม่นั้น พระธรรมกิตติเมธี ให้ความเห็นว่า จะต้องดูในระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาว่าสามารถทำได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งคงมีช่องทาง ที่ให้อำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงดำเนินการดังกล่าวไป

ส่วนจะส่งผลให้ พระสงฆ์ กับฆราวาส เกิดความขัดแย้งกันได้หรือไม่นั้น มองว่า อาจจะเป็นไปได้ เพราะลูกศิษย์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง 3 ท่านอาจเกิดความไม่พอใจ และหากเหตุการณ์จะบานปลายและเกิดความรุนแรง ก็คงต้องยอมรับว่า อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด แต่หน้าที่ของทุกคน ก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ยังมองอีกว่า วัดสามารถจะนำเงินที่ขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนา มาใช้ไม่ตรงโครงการที่ขออนุมัติได้ หากนำมาใช้ทำประโยชน์ในการบำรุงศาสนา แต่จะต้องนำมาคืน ซึ่งหากไม่นำมาคืนอาจจะเกิดข้อบกพร่องบ้าง แต่ข้อบกพร่องนั้นไม่ได้หมายความถึงการโกงเพราะเป็นการทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่แค่คนละโครงการ

ส่วนความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา วันข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไรนั้น พระธรรมกิตติเมธี มองว่า ศาสนาพุทธควรจะครองโลก เพราะสอนให้คนทำดี รักษาศีล 5 ซึ่งถ้ารักษาศีล5 และหากมีธรรม 5 ด้วยก็จะทำให้สังคมสงบสุข
สำหรับการประชุมมหาเถรสมาคมในวันนี้ มองว่า ขึ้นอยู่ข้อมูลของที่ประชุมที่จะเสนอเข้าไป และหากสามารถแก้ไขกฎระเบียบของสำนักพระพุทธศาสนา ก็มีการเสนอให้มหาเถรสมาคม ไม่ต้องรับเงิน จากสำนักงานพระพุทธศาสนา และให้รับเพียงเงินบริจาคเท่านั้น

สำหรับพระชั้นผู้ใหญ่ 5 รูป ที่ถูกกล่าวหาประกอบด้วย 1.พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 2.พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมส. 3.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมส. และเจ้าคณะภาค 10 4.พระเมธีสุทธิกร (สังคม ญาณวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และ 5.พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ 

Tag : เงินทอนวัด ทุจริตเงินทอนวัด