เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน เร่งหาทางออกบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

คณะทำงานกรณีบ้านพักตุลาการ เรียกประชุมหาทางออกในเรื่องบ้านพักตุลาการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ และตัวแทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือที่ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อหาข้อสรุปเสนอให้กับแม่ทัพภาคที่ 3 ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

ตัวแทนเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ ได้มีแนวทางเสนอให้คณะรัฐมนตรี ใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พื้นที่โครงการก่อสร้างเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้ระงับทุกกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะใช้แนวเขตป่าดั้งเดิมเป็นเส้นกำหนดเขต โดยเส้นแบ่งจะทำให้ต้องมีการรื้อถอนอาคารชุด 9 หลัง และบ้านพักที่อยู่เหนือขึ้นไปทั้งหมด แต่ให้เหลือเพียงอาคารชุด 4 หลัง และอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 รวมทั้งขอให้สำนักงานศาลยุติธรรม ส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์

ตัวแทนหน่วยงานราชการ ระบุว่าได้มีแนวความคิดเห็นด้วยกับการระงับและฟื้นฟู แต่ไม่แสดงความเห็นกับแนวเขตที่จะให้มีการรื้อถอน โดยให้เหตุผลถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต และนำข้อเสนอไปยัง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเสนอไปยังแม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการทหารบก ต่อไป