เหยี่ยวข่าว 7 สี : ปมขัดแย้งแก้วิกฤตแม่น้ำเลย - ค้านสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งลุ่มน้ำเลย คือ การสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ แต่ยังถูกชาวบ้านบางส่วนคัดค้าน เพราะมองว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เกรงส่งผลกระทบน้ำท่วม และทำลายระบบนิเวศ และวิถีชุมชนคนลุ่มน้ำเลยตอนล่าง ...

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี