เหยี่ยวข่าว 7 สี : วิกฤติขยะ ในวันคุ้มครองโลก 2018

วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ชี้ว่าปัญหาขยะล้นประเทศจะลดลงได้ ต้องเริ่มสร้างวินัยในการจัดการขยะให้กับทุกคนอย่างจริงจัง และต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ ติดตามพร้อมสถานการณ์ขยะ ในวันคุ้มครองโลก 2018

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2,000,000 ตัน มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยประมาณปีละครึ่งล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1,500,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เป็นต้น โดยเฉพาะปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2559 จำนวน 27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3,200,000 ตัน นอกจากนี้แต่ละปี มีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล

สอดคล้องกับทีมนักวิชาการของคณะสิ่งแวดล้อม ที่ชี้ว่าสถานการณ์ขยะในประเทศไทย ระดับความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ แนะนำให้ทุกคนใช้หลักความพอเพียง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค การบริหารจัดการขยะ และต้องจัดโซนนิ่งเพื่อการกำจัดขยะ แก้ปัญหาประชาชนต่อต้านการสร้างโรงงานแปรรูปขยะ

ทีมนักวิชาการ ยังยอมรับว่า การรณรงค์การคัดแยกขยะในประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัย ทำได้เพียงแค่การกระตุ้นจิตสำนึกเท่านั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 หรือ Earth Day 2018 THAILAND ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ในวันนี้ เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อกู้วิกฤติขยะพลาสติก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยลด และแก้ปัญหาขยะพลาสติก

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี