พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แรงงานชาวลาวทยอยเดินทางกลับประเทศไทย หลังหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 01:15 น.

Views

บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนลาวที่มารับจ้างทำงานในประเทศไทย ทยอยเดินทางมายื่นเรื่องขอผ่านแดนเพื่อกลับไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หลังหมดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ฝั่งลาว ตลอดทั้งวันมีชาวลาวผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก เกือบ 20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่ถือพาสปอร์ต คู่กับบัตรอนุญาตทำงานในประเทศไทย แต่ยังประสบปัญหาบ้าง เนื่องจากชาวลาวบางส่วนไม่สามารถกรอกเอกสารผ่านแดนได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และจิตอาสากว่า 10 คน ต้องคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการกรอกเอกสาร ทำให้การผ่านแดนช้าลงเล็กน้อย

ที่สถานีขนส่งอำเภอสิรินธร ช่องเม็ก-กรุงเทพมหานคร ปริมาณรถไม่เพียงพอ แม้ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการเสริมรถเพิ่มตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์เรื่อยมา แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณชาวลาว ที่ต้องการเดินทางมายังพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้โดยสารบางส่วนเปลี่ยนไปขึ้นรถ ที่สถานีขนส่งจังหวัดใกล้เคียงหรือเดินทางโดยรถไฟ เพื่อให้ทันการทำงานต้นสัปดาห์หน้าที่

จังหวัดบึงกาฬ ก็มีชาวลาวเดินทางข้ามฝั่งโขงกลับมา เพื่อเตรียมทำงานในสัปดาห์หน้าแล้วเป็นจำนวนมาก บางส่วนเลือกใช้วันหยุดที่ยังเหลืออยู่ท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ วัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ที่ตลอดทั้งวันมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวลาว มาร่วมสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเสริมสิริมงคลปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์