พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันคุ้มครองโลก เผยขยะพลาสติกเกลื่อนเมือง

วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

วันนี้ เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day 2018 มีการเปิดเผยสถิติขยะพลาสติกล้นเมือง โดยเฉพาะถุงพลาสติก ทิ้งกันปีละกว่า 40,000 ล้านใบ

กิจกรรมวันคุ้มครองโลก 2561 จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปล่อยขบวนรณรงค์ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน หรือ End Plastic Pollution เพราะขยะพลาสติกที่ทิ้งกันทุกวัน รวมแล้วมีกว่า 2 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะถุงพลาสติกมีกว่า 45,000 ล้านใบ และขยะพลาสติกทั้งหมดรีไซเคิลได้เพียง 1 ใน 4 ที่เหลือ เป็นล้านตันต้องกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ หรือใช้เตาเผา

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร นำร่องโรงกำจัดขยะไฟฟ้า ที่ศูนย์จัดเก็บมูลฝอยหนองแขม ใช้ระบบเตาเผาเป็นแห่งแรก เผาขยะได้วันละ 500 ตัน นำไปผลิตพลังงานไฟฟ้า พร้อมควบคุมมลพิษ ทั้งอากาศ และน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ นับเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ

Tag : วันคุ้มครองโลก ขยะพลาสติก Earth Day 2018