พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวบ้านเดือดร้อน ปัญหาปล่อยน้ำเค็มลงคลอง จ.นนทบุรี

วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

ชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องให้ตรวจสอบบ่อดินใน จ.นนทบุรี หลังพบว่าปล่อยน้ำเค็มลงคลองสาธารณะ ทำชาวบ้านเดือดร้อน

กลุ่มชาวบ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในพื้นที่ อ.บางบัวทอง เดินทางมาเพื่อขอพูดคุยกับเจ้าของบ่อดินขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเลียบคลองตาคล้าย หลังชาวบ้านพบว่าบ่อดินแห่งนี้มีการปล่อยน้ำเค็มลงคลอง ทำให้พืชผลที่ปลูกไว้เสียหาย และผลกระทบอาจจะลุกลามมากกว่านี้ เพราะคลองตาคล้ายเชื่อมต่อไปอีกหลายคลอง เช่น คลองลากค้อน คลองฝรั่ง เป็นต้น

ซึ่งบรรยากาศในการพูดคุยไม่สามารถตกลงกันได้ จนเกือบจะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น

เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปที่โครงการประตูน้ำพระยาบันลือ ให้มาตรวจวัดค่าน้ำในคลองที่บ่อดินสูบออกมา ซึ่งพบว่าเครื่องวัดได้ 1.62 sal เกินค่ามาตรฐานของกรมชลประทานที่กำหนดไม่เกิน 1.00 sal จากการตรวจวัดดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำข้อตกลงกับผู้ดูแลบ่อดิน ว่าภายใน 30 วันนี้ จะไม่มีการปล่อยน้ำลงในคลองตาคล้าย จนกว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบสภาพน้ำในบ่อดินอีกครั้ง ว่าอยู่ในค่ามาตรฐานแล้วหรือไม่

นอกจากนี้ ทาง อบต.บางบัวทอง ได้สั่งระงับกิจการ โดยให้ทางเจ้าของบ่อดินยื่นเรื่องขอเปิดทำการใหม่ด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ปล่อยน้ำเค็มลงคลอง นนทบุรี ปล่อยน้ำเค็มลงคลอง ปล่อยน้ำลงในคลองตาคล้าย