WIPO ร่วมพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไทยให้ยั่งยืน

วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ นายฟรานซิส  เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO (World Intellectual Property Organization) หลังเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ ยังได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับนโยบายของไทย ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยังเป็นการสานต่อความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย กับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นอกจากนี้ ยังไปชมแหล่งกำเนิดของสินค้าทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) และกระบวนการผลิตสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมยกดอกลำดวน ที่จังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารสายพันธุ์ลำไย ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมลำไยหลากหลายสายพันธุ์

ส่วนวันที่ 26 เมษายนที่จะถึง ตรงกับวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกกระทรวงพาณิชย์ ยังเตรียมจัดงาน รวบรวมผลงาน การประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้คนไทยและต่างชาติตระหนักถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา