คสช.ไฟเขียวใช้ ม.44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล

วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

คสช. ไฟเขียวใช้มาตรา 44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ทั้งพักการชำระค่างวด ช่วยจ่ายค่าโครงข่าย 2 ปี และประเด็นใหม่สามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้

เป็นข้อสรุปจากที่ประชุม คสช. เรื่องการความช่วยเหลือกิจการทีวีดิจิทัล ตามที่ 13 บริษัทจาก 22 บริษัท ร้องขอ โดยเฉพาะการชำระค่างวดที่เหลือ 5 งวดที่ขอให้ขยายเวลาชำระหนี้ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องต่อการทำธุรกิจ

โดยเห็นด้วยกับที่ประชุมตัวแทนรัฐบาล กสทช. และผู้ประกอบการ ที่ให้พักการชำระค่างวด 3 งวด จาก 5 งวดที่เหลือ โดยชำระดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ กสทช.ยังช่วยชำระค่าเช่าโครงข่ายร้อยละ 50 เป็นเวลา 2 ปี และสุดท้ายให้สามารถโอนใบอนุญาตได้ ทั้งนี้จะมีการออกมาตรา 44 ภายใน 2 วันนี้

นอกจากนี้ยังออกมาตรา 44 ในคราวเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาการสรรหา กสทช. ด้วย โดยจะยกเลิกกระบวนการสรรหาออกไปก่อน จนกว่าหัวหน้า คสช.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และในช่วงนี้ให้ กสทช.ชุดเดิมทำหน้าที่ต่อไป

ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 12 ตำแหน่ง ทั้งการสลับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สลับเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กับพะเยา พร้อมกับปรับโยกผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ชุมพร แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ

Tag : ทีวีดิจิทัล คสช กสทช ชำระหนี้ ทีวีดิจิทัล ม 44