เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้า OTOP SELECT สร้างงาน-สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้า OTOP SELECT สร้างงาน-สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี, วิชนีย์ แสงประดับ
แขกรับเชิญ : นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ทอท., กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 25 เมย 61 เดินหน้า OTOP SELECT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น ชมพูนุช ภัทรขจี วิชนีย์ แสงประดับ นิตินัย ศิริสมรรถการ กุลณี อิศดิศัย สินค้า OTOP