พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : ปิดตำนาน 26 ปีชุมชนป้อมมหากาฬแห่งสุดท้าย

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ปิดตำนานชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนโบราณชานพระนครแห่งสุดท้าย จากนี้จะเหลือไว้เพียงความทรงจำ จดบันทึกในประวัติศาสตร์

บ้านเรือนไทยไม้สักทองโบราณ หลังรั้วกำแพงป้อมมหากาฬ จากวันนี้ไปภาพชุมชนบ้านเก่าแก่กว่า 150 ปี วิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนโบราณชานพระนคร ที่ตั้งถิ่นฐานในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เหลืออยู่ชุมชนเดียว จะกลายเป็นอดีตไป ปิดฉากการต่อสู้ และความขัดแย้งระหว่าง กรุงเทพมหานคร และชาวชุมชนป้อมมหากาฬ ที่ยืดเยื้อมา 26 ปี

รถแบ็คโฮ ของสำนักการโยธา กทม.เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และบ้านเรือน หลังจากที่ประชาชน ขนย้ายข้าวของออกไปหมดแล้ว ภาพจำบ้านทรงไทยบางหลังยังสมบูรณ์ เจ้าของบ้าน ขอเวลารื้อถอนเอง และจะเก็บแผ่นไม้สัก ประตู หน้าต่าง ไม้ฉลุโบราณ กลับไปเป็นความทรงจำ ทายาทเจ้าของบ้านเรือนไทย ทรงปั้นหยา ย้อนวัยเด็กให้ฟังว่า ครอบครัวอยู่อาศัยมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย หาบน้ำประปาขาย เป็นความผูกพัน อยากให้กทม.จัดโซนศึกษาประวัติศาสตร์ ให้คนรุ่นหลังได้รู้บ้าง

แผนการปรับปรุงพื้นที่หลังป้อมมหากาฬ ขนาด 4 ไร่ 300 ตารางวา หลังรื้อบ้านทุกหลังออกให้หมด กทม.จะปรับเป็นสวนสาธารณะ คงความร่มรื่น ทำทางเดินริมคลอง และติดไฟส่องสว่าง

กำแพงเมืองพระนคร และป้อมมหากาฬ เป็นป้อมปราการ ปกป้องรักษาพระนครมายาวนานกว่า 230 ปี จากนี้ จะได้รับการบูรณะฟื้นฟู ให้เป็นโบราณสถานงดงาม อยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์สืบไป

Tag : ป้อมมหากาฬ ชุมชนป้อมมหากาฬ ย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ ปิดตำนานชุมชนป้อมมหากาฬ