องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

ที่พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และมีพระอัจฉริยภาพทางการรบ ทรงทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพ และได้ทรงทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล และได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต และให้มีการจัดงานรัฐพิธีขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันวางพวงมาลาเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Tag : องคมนตรี วางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช