พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : นโยบายภาครัฐกับการขับเคลื่อน Street food สู่ภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 18:08 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : นโยบายภาครัฐกับการขับเคลื่อน Street food สู่ภาคอุตสาหกรรม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
พิธีกร : นายระบิล ไพบูลย์
แขกรับเชิญ : ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 26 เมย 61 นโยบายภาครัฐกับการขับเคลื่อน Street food สู่ภาคอุตสาหกรรม นายระบิล ไพบูลย์ ดร สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม