พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ฟิวเดย์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

อีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นฤดูฝน เกษตรกรเริ่มเตรียมตัวปลูกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ หรือเรียกว่า "ฟิวเดย์" เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ จากกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง รวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะที่นี่กลุ่มเกษตรกรปลูกมะพร้าวจำนวนมาก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ความรู้แบบฟิวเดย์ จะทำให้เกษตรกร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการผลิตมะพร้าวแบบอินทรีย์ เพราะปัจจุบันสวนมะพร้าว กำลังประสบปัญหา แมลงดำหนาม และหนอนหัวดำ ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่กำลังระบาดหนัก การเข้าไปให้ความรู้แบบฟิวเดย์ จะทำให้เกษตรกร เกิดการพัฒนา และรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้หลากหลายด้านมากขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตตามเป้า ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้น