พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เร่งหาแนวทางป้องกันการค้ามนุษย์ชายแดนหนองคาย

วันที่ 28 เม.ย. 2561 เวลา 02:58 น.

Views

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมประชุมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ ที่ห้องประชุมด่านพรมแอนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย              

หลังพบสถิติการค้าประเวณีในจังหวัดหนองคายในปี 2558-2560 และปี 2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม พบการค้าประเวณีจำนวน 1 ราย และพบเตร็ดเตร่เพื่อค้าประเวณี 77 ราย เป็นชาวลาว 66 คน ไทย 11 คน ส่วนการค้ามนุษย์ในจังหวัดหนองคาย พบว่าในปี 2558-2560 และปี 2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม มีคดีข้อหาค้ามนุษย์จำนวน 6 คดี มีผู้ต้องหาเป็นไทย 9 คน ลาว 1 คน และมี
ผู้เสียหายเป็นคนไทย 5 คน ลาว 6 คน