อนุวัตจัดให้ : ไฮไลท์ล่องแก่งแม่น้ำโขง 100 กม. จ.อุบลราชธานี ตอน 2

วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 06:41 น.

Views

อนุวัตจัดให้ วันนี้ยังอยู่ที่ภารกิจล่องแก่งแม่น้ำโขง 2 วัน 1 คืน กับทีมจิตอาสาอนาถาทัวร์ จากอำเภอโพธิ์ไทร ถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร

Tag : อนุวัตจัดให้ ล่องแก่งแม่น้ำโขง ล่องแก่ง แม่น้ำโขง อุบลราชธานี สนามข่าว 7 สี