พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชมนิทรรศการ 'เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำโลก'

วันที่ 3 พ.ค. 2561 เวลา 09:56 น.

Viewsร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม -๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร


Tag : เฉลิมฟิล์มกระจก นิทรรศการ หอพระสมุดวชิรญาณ กรมศิลปากร