พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : อาจารย์ใหญ่ต่อยอดงานวิจัยด้านการแพทย์

วันที่ 3 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

การก้มลงกราบปลายเท้าร่างไร้วิญญาณ ของนิสิตแพทย์ปี 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นการกราบลาครั้งสุดท้าย ที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระคุณ อาจารย์ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์

นิสิตและนักศึกษาแพทย์ จะเริ่มพบกับอาจารย์ใหญ่ในชั้นเรียนปีที่2 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เรียนรู้ระบบร่างกายของมนุษย์ โดยอาจารย์ใหญ่ 1 ท่านสอนนิสิตและนักศึกษาแพทย์ได้ 4 คน  ซึ่งนอกจากเป็นครูผู้สอนแล้ว ชีวิตหลังความตายของผู้ที่อุทิศร่างเป็น อาจารย์ใหญ่ ยังได้ช่วยให้วงการแพทย์ของไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้นในการคิดค้นหาวิธีการรักษา ทดลองต่อยอดงานวิจัยด้านการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากการเจ็บป่วย และรอดชีวิตได้

แม้แต่การทดลอง ลดความเสี่ยงจากการฉีดฟิลเลอร์รอบดวงตา ก็ได้ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ช่วยสอน จนประสบความสำเร็จทำให้ผู้ฉีดฟิลเลอร์แล้วตาไม่บอดเหมือนในอดีต


ปัจจุบัน เริ่มมีผู้บริจาคร่างกายเพื่อใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์มากขึ้น โดยปีที่ผ่านมามีกว่า  25,000 ท่าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการศึกษาแพทย์เฉพาะทาง  และสำหรับร่างอาจารย์ใหญ่ทุกท่าน เมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้สอนก็จะได้รับการยกย่อง  เชิดชูสมเกียรติ ซึ่งในปีนี้มีร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด 325 ท่านที่ได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคมนี้ทีมข่าวสังคมรายงาน

Tag : เกาะติดข่าวดัง อาจารย์ใหญ่