พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เหยี่ยวข่าว 7 สี : เทศบาลเมืองพนัสนิคม เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 พ.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ไม่น่าเชื่อว่า เทศบาลขนาดกลางอย่างเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จะได้รับการยกย่องและคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่ระดับประเทศเท่านั้น แต่อยู่ในระดับอาเซียน ประชาชนที่นั่นทำสำเร็จได้อย่างไร...

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี สนามข่าวเสาร์อาทิตย์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม