เหยี่ยวข่าว 7 สี : แผนรับมืออุทกภัยบางสะพาน

วันที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

 โรงพยาบาลบางสะพาน หนึ่งในสถานที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยเมื่อต้นปี 2560 ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ไม่ประมาท มีแผนรับมือไว้ ทั้งแนวกำแพง และการก่อสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยสูงขึ้นเกือบ 2 เมตร ขณะที่ชลประทาน เร่งแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่ม เพื่อประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

เหยี่ยวข่าว 7 สี ตรวจสอบความคืบหน้าแผนรับมืออุทกภัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อต้นปี 2560 สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ปัจจุบันฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

แต่ร่องรอยจากความเสียหายอย่างหนัก ก็ทำให้โรงพยาบาลบางสะพาน ไม่ประมาท เพิ่มแผนรับมือสถานการณ์ และปรับปรุงระบบต่างๆ ให้พร้อม ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา แนวกำแพงยกสูง 3 ด้าน และอาคารผู้ป่วยนอก หลังใหม่ ที่เพิ่มระดับความสูงขึ้นเกือบ 2 เมตร  

ส่วนแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอำเภอบางสะพาน นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำทีมเหยี่ยวข่าว 7 สีลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าแผนรับมือทั้งแผนการซ่อมแซมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเดิม 4 แห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสามสิบ ฝายทดน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว และอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย ที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว

แผนในอนาคต คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสายหลักและสาขา รวมถึงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพิ่มอีก 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง และอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอีกกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อตัดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ชุมชนและตัวเมือง การขุดคลองบางสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การก่อสร้างคลองลัด 2 แห่ง ผลักดันน้ำลงสู่ทะเล เนื่องจากสภาพคลองบางสะพานที่คดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยาก   

หากทำได้จริง นอกจากจะลดผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ได้แล้ว ยังเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งได้นับหมื่นไร่

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี บางสะพาน น้ำท่วมบางสะพาน