คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสร้างสนามฟุตซอลในที่ดินเอกชน

วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 11:17 น.

Views

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล วงเงิน 1,980,000 บาท คอลัมน์หมายเลข 7 พบโครงการนี้ในระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอื่น ไม่มีป้ายโครงการว่าเป็นของหน่วยงานใด แต่จากการสอบถามชาวบ้าน ระบุว่าเป็นงบประมาณของ อบต.บึงบา อีก 1 เดือน ก็จะสร้างเสร็จ น่าสังเกตว่าใช้งบประมาณของทางราชการก่อสร้างสนามฟุตซอลในที่ดินเอกชนได้จริงหรือ สอบถามนายก อบต.บึงบา ยอมรับเอกชนยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีเพียงหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ แต่ก็เป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กเท่านั้น ยืนยันขอไปหลายที่ไม่เกี่ยวกับอาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว

คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจสอบเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจากนายก อบต.บึงบา วันที่ 26 เมษายน ระบุคณะกรรมการหมู่บ้าน อาจไม่อุทิศที่ดิน

นายพิศิษฐ์ ให้คำแนะนำ ห้ามเบิกจ่ายเงินจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพราะทรัพย์สินอาจตกเป็นของเอกชน

ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 มีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตเรื่องแบบก่อสร้าง

มีรายงานว่าคณะทำงานของท้องถิ่นจังหวัด ได้ทักท้วงในเรื่องข้อกฎหมาย หากนำงบประมาณก่อสร้างในที่ดินเอกชน แต่ผู้บริหารท้องถิ่นยังเดินหน้าโครงการ ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพิ่งเรียกประชุมผู้นำท้องถิ่นทุกแห่ง ช่วงกลางเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริต หลังมีเรื่องร้องเรียน ทั้งศูนย์ดำรงธรรมและสื่อมวลชน

ความคืบหน้าคอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป…

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7