7 สีช่วยแชร์ : เตามหาเศรษฐี ช่วยประหยัดพลังงาน

วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 16:26 น.

Views

7 สีช่วยแชร์ วันนี้ จะพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทดลองทำ "เตามหาเศรษฐี" ก็คือ เตาอั้งโล่รูปแบบใหม่ ที่ทำง่าย ใช้ได้จริง ติดตามจากรายงานของ คุณสุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน 7 สีช่วยแชร์ เตามหาเศรษฐี เตาอั้งโล่ อุบลราชธานี