พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สอบพบ อดีตปลัด ศธ. เอี่ยวทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 06:48 น.

Views

กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลสอบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พบข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 25 คน ซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในข่ายต้องสอบสวนเอาผิดด้วย

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พบว่าข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 8-11 รวม 25 คนมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งก็รวมทั้งอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย ซึ่งการกระทำความผิดที่ตรวจพบ มีทั้งประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนราชการ รายงานเท็จ และมีส่วนร่วมทุจริตกับ นางรจนา สินที อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ที่ถูกลงโทษไล่ออกไปแล้ว แต่ยังต้องรับผิดทางละเมิดอยู่ และถูกดำเนินคดีอาญา

ผลสอบระบุชัด ข้าราชการ 3 คนที่รู้เห็น และมีมูลการทุจริตร่วมกับ นางรจนา ทั้งการรายงานเท็จ และทุจริตยักยอกเงินกองทุน ในระหว่างปี 2548-2560 รวม 12 ปี ที่สอบย้อนหลังไป รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 77 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้เสนอสำนวนสรุปการชี้มูลความผิดไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแถลงการดำเนินการขั้นต่อไปให้ประชาชนได้รับทราบในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้

สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนทุจริตในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.นั้น พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามคดีโครงการรับจำนำข้าว และคดีทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 5 เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจ การสอบสวนภาพรวมทั้งประเทศ 76 จังหวัด พบการทุจริตถึง 67 จังหวัด พร้อมทั้งการขยายผลไปถึงนิคมสร้างตนเอง และนิคมชาวเขา ทั้ง 67 จังหวัด มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนไปแล้ว 26 จังหวัด พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องทั้งหมด 217 คน มีบุคคลภายนอกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุน เป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของกรม จำนวน 3 คน และไม่ถึงระดับผู้บริหารอีก 2 คน คาดว่าไม่เกิน 6 เดือนจะแล้วเสร็จ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า 250 คน

เมื่อส่งรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องไปให้ พม.แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ พม.ไปดำเนินการต่อ ส่วน ป.ป.ท.ก็จะส่งรายชื่อไปยัง ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบต่อไป และหากมีการชี้มูลความผิดทางอาญา ก็เป็นหน้าที่ของ พม.ต้องดำเนินการทางปกครองและวินัย

และในการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ เมื่อวานนี้ มีมติให้จัดทำแนวทางปฏิรูปงานด้านพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การปกครอง, การศึกษา, การเผยแผ่, งานสาธารณูปการ, การศึกษาสงเคราะห์ และสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งพระชั้นปกครองต้องสอดส่องดูแลพระภิกษุ สามเณร ในปกครอง และคัดกรองผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทด้วย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุม ได้ประทานโอวาทเพิ่มเติมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดสรรที่ต้องดูแลอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย เปิดเผยถึงการสอบสวนเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่การร้องทุกข์กล่าวโทษของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีรายชื่อพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยนั้น ยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยยังไม่ได้สรุปในประเด็นการทุจริต หรือการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการทุกเรื่องตามข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน

Tag : สนามข่าว 7 สี ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ทุจริตเงิน กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ข้าราชการทุจริต ทุจริต