คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าก่อสร้างแท่นพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

อีกหนึ่งโครงการที่อบต.บึงบาพบปัญหา ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างได้ คือ โครงการปรับปรุงต่อเติมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณถนนเลียบคลอง 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี ค่างาน 476,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มีนาคม2560 ด้วยเหตุนี้จึงถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องหลังไม่จ่ายค่าจ้าง

โครงการนี้มีประชาชนร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ให้ช่วยสะท้อนปัญหา พร้อมยินดีเปิดเผยตัว จึงลงพื้นที่พร้อมนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจสอบเงินแผ่นดินภาคประชาชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ตั้งข้อสังเกตเหตุใด อบต.บึงบา หาผู้รับจ้างใหม่ไม่ให้รายเดิมรับผิดชอบแก้ไข ทั้งที่ยังอยู่ในประกันคุณภาพงาน 2 ปี

สัญญาแรกใช้งบประมาณ 643,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเดือนเมษายน  2558 อบต.บึงบา สรุปสาเหตุเกิดจากน้ำในคลองแห้งขอด หากปล่อยทิ้งไว้จะยิ่งเกิดความเสียหาย จึงประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพราะภัยธรรมชาติไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  นอกจากนี้นายกอบต.บึงบา  ยังแจ้งกับอำเภอหนองเสือ เกี่ยวกับเอกสารราชการบางอย่างหายไป 

มีรายงานว่า จังหวัดปทุมธานีพิจารณาการกระทำของนายก อบต.บึงบา เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ให้นายอำเภอหนองเสือในฐานะกำกับดูแล ตั้งกรรมการสอบสวนพฤติการณ์นายก อบต.บึงบา มีคำสั่งวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา  

โดยกรณีนี้มีประชาชนร้องเรียนไป 4 หน่วยงาน ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ป.ป.ช. และสตง.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7