7 วัน 7 อย่าง : น้ำท่วมไร่ข้าวโพด

วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 17:48 น.

Views

เรื่องต่อไป ไปดูไร่ข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม เป็นอย่างไร ไปติดตามได้ใน 7 วัน 7 อย่าง

Tag : 7 วัน 7 อย่าง น้ำท่วมไร่ข้าวโพด ไร่ข้าวโพดถูกน้ำท่วม ไร่ข้าวโพดน้ำท่วม นครราชสีมา