คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาหมู่บ้านวิถีไทยถูกทิ้งร้าง ตอนที่ 1

วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ป้ายประกาศสีฟ้าที่เห็นนี้ คือ ทะเบียนอาคารราชพัสดุ ทรัพย์สินของจังหวัดสุโขทัย หลังลำดับที่ ๑๒๒๙ จากอาคารทั้งหมด 22 หลัง ในโครงการหมู่บ้านวิถีไทยในจารึก คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิด ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตรวจพบวันจันทร์ที่ 7พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระหว่างลงพื้นที่กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ แม้อาคารทั้ง 22 หลัง ยังมีสภาพเหมือนเดิมที่เคยตรวจพบวันที่ 6 ธันวาคม ปีที่แล้ว คือ ทรุดโทรมพังเสียหายและทิ้งร้างไม่ได้ใช้ตามแผนงานนานนับ 10 ปี ทั้งที่ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วเกือบ 32 ล้านบาท เพื่อทำโครงการนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2550 หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย 

ย้อนกลับไปวันที่ 6 ธันวาคม ปีที่แล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ ขยายผลจากที่ สตง.ภาค 10 เคยตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 จากข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียนผ่าน คสช. ถึงความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน พบว่าโครงการหมู่บ้านวิถีไทยในจารึก จังหวัดสุโขทัย ได้รับงบประมาณ ปี 2547 จำนวน 35 ล้านบาท จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกจังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างบนพื้นที่ 236 ไร่

น่าสังเกตว่าพื้นที่นี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขออนุญาตใช้จากกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2541 แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต เหตุใดผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ขณะนั้น จึงอนุมัติให้จัดทำโครงการนี้ด้วยวิธีพิเศษ ทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 30 ธันวาคม 2548 ก่อสร้างอาคาร 22 หลัง เช่น อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว อาคารจำหน่ายสินค้า รวมทั้งขยายไฟฟ้าและประปา ค่าจ้างเกือบ 32 ล้านบาท ส่งมอบงานวันที่ 31 ตุลาคม 2550 แต่น่าเสียดายหมู่บ้านวิถีไทย กลับไม่ได้ใช้ตามแผนงาน จึงพังเสียหายทั้งโครงการ มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ กลายเป็นที่อยู่ของนกและวัวควาย

ขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้านวิถีไทยครั้งนี้ อดีตผู้ว่า สตง. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการนี้อย่างมีนัยสำคัญ

ก่อนหน้านั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เคยส่งหนังสือถึงจังหวัดสุโขทัย ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาความรับผิดชอบการละเมิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านวิถีไทย ทั้งโครงการ รวม 31,950,000 บาท

ล่าสุด นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตอบรับต่อการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ มีแนวทางอย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7