กระทรวงสาธารณสุขเริ่มวิจัยกัญชา นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

คณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้เริ่มต้นศึกษาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์แล้ว โดยได้วางแนวทางการศึกษาวิจัยอย่างครบวงจร โดยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 ชุด เพื่อดูแลการปลูก การวิจัย การพัฒนาสายพันธุ์ การสกัด การนำมาใช้ทางการแพทย์และการควบคุม ซึ่งเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ภายในองค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 เนื้อที่ 1,100 ตารางเมตร เป็นสถานที่ปลูกกัญชา และพัฒนาสายพันธุ์แบบระบบปิด คาดว่าจะผลิตกัญชาได้ 500 กิโลกรัมต่อปี และนำไปวิจัยในคนได้ 500 คน

ส่วนการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ นั้น กรมการแพทย์ และและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะเป็นผู้พิจารณาว่า จะนำกัญชามาใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง

สำหรับการควบคุมการวิจัยและพัฒนา จะเป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ดูแลไม่ให้กัญชาในแปลงทดลองรั่วไหลออกไปภายนอก และจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ให้นำกัญชาไปใช้ในการทดลองด้านใดได้บ้าง  ซึ่งในสัปดาห์ ป.ป.ส. จะเสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปเพื่อปลดล็อกให้สามารถนำกัญชามาใช้วิจัยทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

Tag : กัญชา กัญชารักษาโรค กระทรวงสาธารณสุข