คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาหมู่บ้านวิถีไทยถูกทิ้งร้าง ตอนที่ 2

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ หมู่บ้านวิถีไทยในจารึกที่จังหวัดสุโขทัย วันที่ 6 ธันวาคมปีที่แล้ว พบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดพังเสียหายไม่ได้ใช้งาน มีต้นไม้และวัชพืชรกจนกลายเป็นที่อยู่ของนกและวัวควาย
              
การตรวจสอบขยายผลจากข้อมูล ซึ่งชาวบ้านส่งให้ คสช.ตรวจสอบ ก่อนส่งต่อให้ สตง.ภาค 10 ขยายผลวันที่ 30 กันยายน 2558 ว่าโครงการหมู่บ้านวิถีไทย คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้วหรือไม่ เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบปี 2547 รวม 35 ล้านบาท ให้จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เพื่อก่อสร้างอาคาร 22 หลัง และระบบสาธารณูปโภคบนพื้นที่ 236 ไร่ ค่าจ้างจ้างเกือบ 32 ล้านบาท ส่งมอบงานวันที่ 31 ตุลาคม 2550 แต่หมู่บ้านวิถีไทยไม่ได้เปิดใช้ตามแผนงานนานนับ 10 ปี จึงพังเสียหายทั้งโครงการ

ก่อนหน้านั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ส่งหนังสือถึงจังหวัดสุโขทัย ขอให้ตั้งคณะกรรมการหาคนรับผิดชอบทางละเมิด กรณีทำให้หมู่บ้านวิถีไทยเสียหายทั้งโครงการ รวม 31,950,000 บาท

ผ่านมากว่า 6 เดือน คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.กลับไปติดตามปัญหาหมู่บ้านวิถีไทยถูกทิ้งร้าง พบว่าสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างยังพังเสียหายเหมือนเดิม มีเพียงการนำป้ายทะเบียนอาคารราชพัสดุติดไว้ เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายตามที่ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บอกกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ว่าจะรีบแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น
              
สำหรับงบที่ใช้ซ่อมแซมอาคารทั้ง 22 หลังนี้ รวม 22 ล้านบาท           
              
ด้าน นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหมู่บ้านวิถีไทย เปิดเผยที่มาการตรวจสอบโครงการนี้

ก่อนหน้านี้จังหวัดสุโขทัย เคยตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการฟื้นฟูความเสียหายหมู่บ้านวิถีไทย แต่ไม่บรรลุผลตามแผนงาน ดังนั้นจึงยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้งบ 15 ล้านบาทซ่อมแซมหมู่บ้านวิถีไทยหรือไม่ ต้องรอผลสรุปจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และความเห็นจากการท่องเที่ยวฯ ของจังหวัดก่อน

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบโครงการนี้ต่อไปจนกว่าจะมีข้อยุติเพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7