เหยี่ยวข่าว 7 สี : แผนทวงคืนผืนป่าภูสิงห์ จ.บึงกาฬ

วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

หลังยุทธการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่เร่งแผนในการฟื้นฟูสภาพผืนป่า จากการบุกรุกแผ้วทางทำสวนยางพารากว่า 2,200 ไร่  แต่ยังพบบางส่วนเข้าทำประโยชน์ซ้ำ พิกัดใกล้เชิงเขาหินสามวาฬ ป่าภูสิงห์แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัด

เหยี่ยวข่าว 7 สี ตรวจสอบความคืบหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู จังหวัดบึงกาฬ หลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย และกรมป่าไม้ สนธิกำลังกันเข้าตรวจยึดและดำเนินคดี ตั้งแต่ปี 2558 พบการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในลักษณะสวนยางพารา รวมพื้นที่กว่า 2,200 ไร่

ในจำนวนนี้ มีพื้นที่โดยรอบป่าภูสิงห์ หรือพื้นที่ด้านล่างหินสามวาฬ แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬ รวมอยู่ด้วย มองเผินๆ อาจจะแยกไม่ออกระหว่างสวนยางพารา และผืนป่าธรรมชาติ

แต่จากการลงพื้นที่ทีมข่าว พบสภาพการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ลักษณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นที่ดิน สปก. อนุโลมให้ทำกินได้ เว้นที่ติดแนวป่า เพราะเป็นเขตป่าสงวน แต่ในทางปฏิบัติก็มีการขยับขยายปลูกยางพาราเพิ่มจนเต็มพื้นที่ เชิงเขาหินสามวาฬ ป่าภูสิงห์ ชาวบ้านรายนี้ ยอมรับหากสวนยางบางส่วนต้องถูกตัดโค่นลง

ขณะที่สวนยางรายนี้ ยังว่าจ้างคนงานเข้ามากรีดยางอยู่ แม้เจ้าหน้าที่จะเข้ามาปิดประกาศคำสั่ง ห้ามผู้ใดเข้ามาดำเนินการใดๆ แล้วก็ตาม

ส่วนนี่เป็นสวนยางพาราแปลงที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึด และดำเนินการไปแล้ว ด้วยการตัดโค่นทิ้ง เพื่อแสดงแนวอาณาเขตผืนป่าสงวน โดยแนวทางปฏิบัติสวนยางพาราที่ตรวจยึด หากอายุไม่ถึง 6 ปี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะตัดหรือโค่นทิ้งทั้งหมด ส่วนต้นยางที่อายุระหว่าง 6-20 ปี จะโค่นทิ้งร้อยละ 60 เพื่อปลูกไม้ยืนต้นอย่างไม้พะยูงทดแทน

นอกจากจะเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดแล้ว ยังถือเป็นแหล่งเที่ยวสำคัญเป็นหน้าเป็นตา จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว มาสัมผัสเสน่ห์...ผืนป่าภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬด้วย

FB : Jessada upani
IG : Jessadaupani

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี ทวงคืนผืนป่าภูสิงห์