พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หลายจังหวัดภาคเหนือมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลายเขื่อนใหญ่

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

สถานีประมงน้ำจืดพะเยา ทำการวัดระดับน้ำในกว๊านพะเยา ล่าสุดอยู่ที่ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุที่ 33.8 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้จะเกินความจุอ่างแล้ว แต่ยังสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มเติม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำทุกบาน เพื่อพร่องน้ำลงสู่คลองสาขาต่างๆ เพื่อรองรับน้ำฝนที่อาจตกมาเพิ่มเติม ส่วนอ่างเก็บน้ำทั้ง 60 แห่งในจังหวัดพะเยา มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 117.27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของความจุ ยังรองรับน้ำได้อีกราว 17 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการทำการเกษตรช่วงฤดูเพาะปลูก

อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี และอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ตำบลแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ มีน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ฝั่งตะวันออกไหลมาสมทบ จนเกินความจุมาอยู่ที่ 11.87 ล้านลูกบาศก์เมตร ล้นสปริลเวย์ (SPILL WAY) ลงคลองสาขาต่างๆ ชลประทานจังหวัด เตรียมแผนระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วันละ 60,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเตรียมรองรับน้ำใหม่และรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อน ส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จะมีปริมาณน้ำทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

จากปริมาณฝนที่ตกเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ทำให้มีน้ำไหลลงมายังน้ำตกธารทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางมากขึ้น ทำให้หน้าผาและเขาหินปูนที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ในน้ำตก มีน้ำไหลลงมาอย่างสวยงาม ทำให้ระยะนี้มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อนเป็นจำนวนมาก ท่ากลางบรรยากาศร่มรื่น

เจ้าหน้าที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดตาก ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ต้นดอกเสี้ยว ต้นตะแบก ต้นอินทนิล ในร่องกลางถนนพหลโยธิน เพื่อนำไปเพาะพันธุ์กล้าไม้ช่วงฤดูฝน เพื่อนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายแก่ประชาชน หรือ หน่วยงานที่สนใจรับไปเพาะปลูก