คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้อง ป.ป.ช.ถนนไม่มีคุณภาพ จ.พิษณุโลก

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 350 เมตร ค่างาน 1,377,000 บาท คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดพิษณุโลกและ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน จากการสังเกตสภาพถนน แม้จะไม่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่พบรอยร้าวเกือบทุกระยะที่มีการวางแนวท่อ

จุดที่ 2 ที่บ้านยางแขวนอู่ หมู่ที่ 6 ค่างาน 1,275,000 บาท นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ระบุ ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมถนนที่แตกร้าวแล้ว แต่จากการสังเกตก็ยังพบปัญหา

กรณีนี้ ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ช่างควบคุมงานจากเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่

ตลอดจนผู้รับจ้าง เคยลงพื้นที่นำเครื่องมือสุ่มเจาะพื้นคอนกรีตทั้ง 2 โครงการ มีทั้งได้ความหนาตามแบบและไม่ถึง 15 เซนติเมตร เมื่อนำไปทดสอบค่าความแข็งแรงของคอนกรีต พบว่า ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลกจึงตั้งอนุกรรมไต่สวนข้อเท็จจริง 

ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ชี้แจง เกิดอุทกภัยทุกปี อีกทั้งเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกหนักสัญจรผ่าน อาจส่งผลต่อคุณภาพถนน อย่างไรก็ตามยอมรับในข้อสังเกตและจะให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซม

FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7